Oferta

Wykonanie i montaż instalacji procesowych mediów płynnych, sypkich i gazowych Wykonanie i montaż instalacji procesowych mediów płynnych, sypkich i gazowych

Wykonanie i montaż instalacji technologicznych – para wodna, kondensat, sprężone powietrze, woda ciepła, zimna i lodowa, itp. Wykonanie i montaż instalacji technologicznych – para wodna, kondensat, sprężone powietrze, woda ciepła, zimna i lodowa, itp.

Prefabrykacja i montaż aparatów i urządzeń typu: skid, stacje CIP, tablice - przełącznice, zbiorniki bezciśnieniowe niewielkich rozmiarów Prefabrykacja i montaż aparatów i urządzeń typu: skid, stacje CIP, tablice - przełącznice, zbiorniki bezciśnieniowe niewielkich rozmiarów

Prefabrykacja i montaż konstrukcji typu: podesty, platformy i pomosty obsługowe dla urządzeń technologicznych, schody , barierki, konstrukcje wsporcze Prefabrykacja i montaż konstrukcji typu: podesty, platformy i pomosty obsługowe dla urządzeń technologicznych, schody , barierki, konstrukcje wsporcze

Montaż linii technologicznych, posadowienie maszyn, urządzeń produkcyjnych, zbiorników, linii pakujących, systemów transportu wewnętrznego itp. Montaż linii technologicznych, posadowienie maszyn, urządzeń produkcyjnych, zbiorników, linii pakujących, systemów transportu wewnętrznego itp.

Remonty i modernizacje istniejących linii technologicznych Remonty i modernizacje istniejących linii technologicznych

Demontaże i relokacje urządzeń i instalacji Demontaże i relokacje urządzeń i instalacji

Prace adaptacyjne, udział w uruchomieniu instalacji Prace adaptacyjne, udział w uruchomieniu instalacji

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych

Montaż instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego Montaż instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego

Montaż instalacji ciepłowniczych Montaż instalacji ciepłowniczych